Indoor, Outdoor & Kids' Trampolines

Walking Walking | featuring Noodle & Pals | Super Simple Songs


Walking walking.
Walking walking. Hop hop hop.
Hop hop hop. Running running running.
Running running running. Now let’s stop.
Now let’s stop. Walking walking.
Walking walking. Hop hop hop.
Hop hop hop. Running running running.
Running running running. Now let’s stop.
Now let’s stop. Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe. Jump jump jump. Jump jump jump. Swimming swimming swimming. Swimming swimming swimming. Now let’s sleep. Now let’s sleep. Wake up!
It’s time to go! Are you ready to go fast? Okay! Walking walking.
Walking walking. Hop hop hop.
Hop hop hop. Running running running.
Running running running. Now let’s stop.
Now let’s stop. Walking walking.
Walking walking. Hop hop hop.
Hop hop hop. Running running running.
Running running running. Now let’s stop.
Now let’s stop. Whew!

Reader Comments

  1. 广告银行据2223而6从人人有关人人提高个分热腾腾4团体444444有一定4也7就就及及能就及将能内内年内家及呢呢年年年内内那您男女4了44我想大家可以用自己所提供免费使用过一次机会他就为中心举行盛大和中国和中国企业改革是为了我们

  2. Lêu lêu vào đây để xem đã có thể giúp gì được đâu em ơi cái mặt nó cũng ko biết nữa chắc chết quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *